Wat we doen

op straat

De jongeren die we op straat ontmoeten voelen zich vaak niet thuis in hun eigen huis. Er is een slechte relatie met één van de ouders, er zijn veel spanning thuis of ze dragen een ongezonde verantwoordelijkheid. Deze jongeren zoeken elkaar op en groeperen op straat. Wij willen dat juist deze jongeren zich gezien gewaardeerd en geliefd voelt.

We organiseren een verbindingsactiviteit in de wijk door middel van de MOP (mobiele ontmoetings plek). Samen met jongerenwerkers en vrijwilligers faciliteren we een plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Tijdens de avond wordt er vooral veel gekletst, verhalen verteld en plezier gemaakt met elkaar. Ook is er ruimte voor een potje voetbal, gamen een borspel in de of een andere activiteit afhankelijk van het weer en waar behoefte aan is.

Daarnaast werken we ambulant in de wijken van Ede. We bezoeken al fietsend of wandelend de hangplekken waar we jeugd vaak aantreffen. We connecten met de jongeren die we zien en leren nieuwe jongeren kennen. We signaleren wat er speelt in de wijk en creëren een gezamenlijke aanpak in samenwerking met het wijkteam.

Nieuwsgierig naar onze activiteiten? Kom langs of neem contact op met de desbetreffende jongerenwerker!

Activiteitenoverzicht
Op school

Voor sommige jongeren kan school een onveilige setting zijn. Deze jongeren willen wij graag een plek bieden. Het kan een gevoel van veiligheid geven om een bekende tegen te komen die je wellicht ook al kent van de straat. Jongeren die je op straat tegen komt ook op school ontmoeten heeft een grote meerwaarde. Het op school ontmoeten van de jongeren die we ook op straat tegenkomen heeft een grote meerwaarde. De ervaring leert dat er sneller een hechte band ontstaat. Op ’t Streek Zandlaan zijn we wekelijks aanwezig op school. In de pauze en tussenuur spreken we de jongeren op ’t plein of in de aula en bouwen net als op straat aan een duurzame relatie. Dit geeft ruimte voor een spel om de tijd te doden, het hebben van een goed gesprek of kort even kennis te maken.

Naast het aanwezig zijn op school en met jongeren connecten, investeren we ook in preventie. We gaan aan de slag met o.a. (cyber)pesten, sexting en discriminatie. We bieden gastlessen aan om bewustwording te creëren en in gesprek te gaan met leerlingen. Door de relatie die we vaak al hebben opgebouwd nemen de jongeren je sneller in vertrouwen en delen hun verhaal.

Ben je als school zoekende en wil je in gesprek over jongerenwerk op jouw school?

Contact
Samen met de kerk

Youth for Christ is een wereldwijde oecumenische organisatie. Dat wil zeggen, wij beperken ons niet tot een enkele kerkstroming of denominatie. Wij zoeken de verbinding tussen alle verschillende kerken en manieren van geloven. Wij geloven in een veelzijdige God, en wij voelen ons verbonden met elke kerk en gemeenschap die Jezus wilt volgen.

Wij, als Youth for Christ Ede willen dit lokaal uitdragen. Onze visie is dat de kerk niet slechts een gebouw is, maar dat u en wij, jij en ik de kerk vormen. En onze hoop is dat we in samenwerking met de lokale kerk alle jongeren in Ede mogen bereiken zodat jongeren zich gezien, gewaardeerd en geliefd voelen.

Onze expertise ligt in missionair jongerenwerk en de kloof tussen de belevingswereld van kerken en jongeren te verkleinen. Hierin willen wij de lokale kerk dienen. Dit doen wij door:

  • Kerkleiders toe te rusten op missionair werk of gezamelijk een missionair project op te zetten.
  • Kerken te begeleiden in het geven en organiseren van een Youth-Alpha.
  • Jeugdwerkers te ondersteunen in het jeugdwerk met behulp van onze methodiek.
  • Het meehelpen organiseren van een jeugddienst.

We hopen met elke kerk in Ede in ieder geval kennis te maken om te ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen!

Wil jij als kerk meer in verbinding staan met de belevingswereld van jongeren en oriënteren of we gezamelijk kunnen optrekken?

Contact
Meidenwerk

Als Youth for Christ Ede vinden we meidenwerk belangrijk. Vaak zijn jongens op de activiteiten in grotere aantallen vertegenwoordigd en nadrukkelijk meer aanwezig. Als de behoefte ontstaat nemen we daarom apart de tijd voor meiden door het creëren van een meidenclub. Tijdens deze middagen ondernemen we verschillende activiteiten: creatieve dingen, spelletjes, we maken lekkere hapjes of hebben bijvoorbeeld een beauty middag. Deze activiteiten bieden ruimte voor gesprek en bespreken we thema’s die de meiden zelf aandragen. Bijvoorbeeld: zelfbeeld, relaties, seksualiteit, grenzen stellen etc. Ook zijn we onderdeel van een netwerk van organisaties binnen Ede die zich bezig houden met meidenwerk en organiseren we gezamenlijk activiteiten voor meiden.

Wil je dat we met jou meedenken voor het opzetten van een meidengroep of activiteit?

Contact