Wie wij zijn

Ons vak jongerenwerk en onze expertise

Het vak jongerenwerk is zeer divers en uitdagend. Je hebt te maken met groepswerk en groepsgedrag en tegelijkertijd ben je bezig met het investeren in de individu. Je werkt preventief, tegelijkertijd is het niet aantoonbaar welk probleem je precies voorkomen hebt. Toch hebben we een aantal leidende principes die wij hanteren die onze expertise in een aantal woorden grijpen.

Relationeel & behoeftegericht: Alles in ons werkt draait om relaties. Wanneer we jongeren ontmoeten op school, thuis, straat of andere locaties willen we maatwerk leveren. Ons verlangen is dat deze jongeren groeien en ontwikkelen zodat ze een stabiele basis hebben en uiteindelijk zelf hun steentje bij kunnen dragen in deze maatschappij. Om te weten wat jongeren raakt of beweegt moeten we jongeren leren kennen. Om jongeren te leren kennen moet er een basis van vertrouwen en een band ontstaan. Het vormen van zo’n band vraagt samen tijd doorbrengen en samen aan herinneringen bouwen. Het vormen van zo’n band waarbij er een sterke basis van vertrouwen is kan vaak een half jaar tot een jaar duren. Bij sommige jongeren waarbij veel vertrouwen geschaad is kan dit soms zelfs jaren duren.

Om op een laagdrempelige manier met jongeren in contact te komen organiseren we activiteiten waarbij we diverse middelen inzetten. We maken gebruik van de Mobiele ontmoetingsplek (MOP) ons ontmoetingscentrum op wielen waar je binnen kunt zitten om te chillen, gamen een spel spelen of droog kunt zitten met slechte weersomstandigheden. Vaak staan we bij een skateplein of voetbal gelegenheid wat ruimte bied om met elkaar een spel te spelen of lekker buiten te zitten kletsen. Per locatie en wijk waar we staan zijn we in gesprek met jongeren en helpen zij ons om op hun behoefte aan te sluiten en datgene aan te bieden wat zij leuk vinden.

80/20 principe & preventief werk: We richten 80 procent van onze tijd op 20 procent van de jongeren die deze aandacht het hardst nodig hebben. Vanuit de groepen jeugd die langs komen op de activiteiten pikken we er een paar uit. We besteden extra tijd door 1 op 1 af te spreken. Een hamburger bij de Mac, een frietje bij de cafetaria of andere plekken om bepaalde onderwerpen in alle rust eens door te spreken. Wanneer de problematiek onze pet te boven gaat verwijzen we door naar externe partijen, wel blijven we voortdurend in contact met de jongeren tijdens deze trajecten.

Onze rol is voornamelijk preventief, we kennen veel jongeren en zitten er dicht op als wij zien dat het mis gaat met bepaalde jongeren. De momenten dat we in de wijk zijn zien we veel en krijgen we veel verhalen te horen. We grijpen op tijd in zodat de situatie niet escaleert maar dat de jongere op tijd de professionele hulp krijgt die hij/ zij nodig heeft.

Wij volgen groepen: Hoewel we in een bepaalde wijk actief zijn werken we niet wijkgebonden. Jongeren laten zich vaak niet beperkten tot een bepaald gebied maar zoeken elkaar op in groepen waar ze bij horen. Dit vraagt van ons om mee te bewegen met de groepen waar we contact mee hebben. Blijkt dat de jongeren zich op nieuwe plekken begeven vraagt dit van ons om mee te bewegen met of zonder MOP om de jeugd daar op te zoeken.

Cultuursensitief: Sinds 2017 zijn we actief betrokken bij een grote groep Eritrese en Syrische jongeren. Toen ze onze activiteiten in grote aantallen bezochten zagen we een grote behoefte. Op dat moment zijn in het gat gesprongen om met hen contact te leggen en relatie te leggen. We proberen hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij hun culturele achtergrond. Hoewel taal vaak een obstakel kan zijn hebben we de nodige contacten om dit obstakel zo klein mogelijk te maken.

Training: Onze jongerenwerkers worden jaarlijks vakinhoudelijk getraind door Youth for Christ Nederland, in nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van jongerenwerk. Op een stafconferentie waarbij alle jongerenwerkers en team uit heel Nederland bij elkaar komen om te trainen en van elkaar te leren, stafdagen in juni en oktober, en leiderschapsdagen door het jaar heen. Ook is Youth for Christ betrokken bij het lectoraat van Youth Spot.nl, hogeschool van Amsterdam en Young Leaderz van het Nederlands Jeugd instituut. En vanuit Ede hebben we goede connecties met de Christelijk Hogeschool Ede. Daarnaast volgen onze jongerenwerkers individueel trainingen op het gebied van jongerenwerk.

Ons Team Onze Samenwerkingspartners